HTML

Welkom bij de HTML - hulp, waar je informatie kan vinden hoe je nou een pagina maakt, een link op je Gilde zet, en een plaatje plaatst.
Deze sectie is opgedeeld in lessen, zodat alles stuk voor stuk uitgelegd wordt.
Heb je ergens problemen mee, zijn er onduidelijkheden, of wil je meer over HTML weten? Stuur dan een mailtje.

In de rechterkolom zie je alle lessen.


Onderwerpen van HTML

Verder naar het les 1: Introductie