Rangen

Samenvatting

  • Heb duidelijke rangen
  • Maak geen overheersende rangen
  • Pas de rangen aan je thema aan
  • Maak duidelijk wanneer leden in rang stijgen

Heb duidelijke, maar originele rangen
Rangen zijn een geweldig middel om je thema verder uit te werken, maar je kan er ook hard mee onderuit gaan. Immers: als je als nieuw lid bij een Gilde komt en je rang is dan N00b, dan ben je zo weer vertrokken.
Follow the leader 'Groentje' klinkt ook niet positief. Vooral voor mensen die al lang op Neopets zitten, daar hoort niet 'Groentje' bij. (Geen enkele beschuldiging naar de Groentjes. Welkom op Neopets.)
Ik grijp weer terug naar 'Gaming Girls'. Daar zou een nieuw lid bijvoorbeeld Commodore 64 of NES heten, en de Gildeleider Playstation 3.
De rangen zijn duidelijk maar origineel. Dat is waar je naar moet streven.

Vermijd overheersende rangen
Vermijd al te overheersende rangen. Dit zorgt voor een te groot psychologisch machtsverschil. Je bent een leider van een Gilde, niet de opperheerser van een land. De naam die je jezelf en anderen toebedeelt moet wel in rang verschillen, maar het moet wel sociaal klinken.
Een voorbeeld: je kan degene die de layout maakt HTMLgod(in) of layoutbeheerder noemen. IdeeŽnkoning of klankbord. Gamemaster of wedstrijdorganisator. Voel je het verschil?
Rangen als 'master/meester, queen/king, opperheerser, god(in), super- en zo voorts kan je het beste vermijden. In plaats daarvan kan je begeleider, organisator of beheerder, wat vriendelijkere termen gebruiken.
Dit zal er voor zorgen dat als een nieuw lid zich bij je Gilde voegt, hij/zij niet overdonderd wordt door al die moeilijk behaalbare rangen. Dan vertrekt het lid weer omdat hij/zij die rangen toch niet kan halen en zich als op de eerste werkdag voelt.
Nieuwe leden staan misschien onder aan de ladder, maar dat hoeft de rang niet uit te stralen.

Pas je rangen aan je thema aan
Je kan de rangen natuurlijk helemaal aan je thema aanpassen, zoals de reeds beschreven NES/Playstation 3 rangen. Brainstorm over je thema en bedenk wat er allemaal aan kleeft.

Maak duidelijk wanneer leden in rang stijgen
Zet ergens op je gildewebsite neer wanneer een Gildelid in rang stijgt. Is het na een bepaalde tijd, na het meedoen aan een aantal activiteiten, een aantal berichten...