Regels

Samenvatting

 • Regels zijn duidelijk
 • Liefst op een aparte petpagina en genummerd
 • Deel de regels in

Regels zijn duidelijk
Om een Gilde goed te leiden en de orde te handhaven, heb je regels nodig. Het is belangrijk dat deze duidelijk zijn. Vertel wat je doet als een lid zich niet aan de regels houdt, en hou je daar ook aan.
Je zou eventueel voorbeelden kunnen bedenken van wat goed en fout is, om de regels helemaal duidelijk te maken.
Natuurlijk gelden de Chatregels en de Voorwaarden overal.

Balans Regels zijn aanpasbaar en genummerd
Probeer je regels up-to-date te houden, en zorg er voor dat ze genummerd zijn, het liefst op een aparte pagina staan. Zo kan je altijd verwijzen: "volgens regel nummer 2 verwijder ik je nu uit het Gilde".

Verbannen, verwijderen of schorsen?
Verbannen, verwijderen en schorsen zijn drie totaal verschillende dingen.

 • Verbannen betekent dat een lid nooit meer lid kan worden. Je blokkeert diegene dan uit je Gilde.
 • Verwijderen Een lid is dan uit je Gilde, maar het staat diegene vrij om weer lid te worden
 • Schorsen
 • Het lid kan niet op het berichtenbord, de kalender en de ledenpagina komen.

Voorbeeldregels:
Een paar voorbeeldregels:

 1. Het gebruik van meerdere accounts met als doel prijzen te verdienen is niet toegestaan.
  Overtreders zullen na een waarschuwing verbannen worden.
 2. Iemand een N00b noemen of anderszins uitschelden wordt niet getolereerd.
  Overtreders krijgen twee waarschuwingen en worden dan verwijderd.
 3. Iemand lastigvallen is niet toegestaan. Hier kan je wat voorbeelden vinden van lastigvallen.
  Overtreders krijgen drie waarschuwingen en worden dan verwijderd.
 4. Scammen is verboden.
  Overtreders worden stante pede permanent verbannen.
 5. Spammen is niet toegestaan. Als niemand op je bericht reageert, besef dan dat er momenteel niemand op het Gilde is.
  Overtreders krijgen vier waarschuwingen en worden dan verwijderd.
 6. Een bericht moet minimaal een complete zin zijn. Dus geen 'hoi' of alleen 'doei'.
En zo voorts.

Deel je regels in, en laat zien wat men fout heeft gedaan
Je kan je regels indelen: prikbordregels, wedstrijdregels, gedragregels, welke-activiteit-je-dan-ook-hebt regels...
Als je een waarschuwing stuurt, laat dan duidelijk zien wat diegene fout heeft gedaan. Citeer indien mogelijk. Zo kan de gewaarschuwde persoon daar op letten en een tweede fout vermijden.